Veganföreningen 25 år
1976-2001

  1976 - bildades Veganföreningen i Sverige...
  Initiativtagarna var Dee Bush-Bailey, Ulla Troëng och Stefan Troëng. Redan från början   utgav föreningen en tidning, under många år hette den"Veganbladet", senare kort och gott   "Vegan" (anm. sedan återigen "Veganbladet". Tidningen ersattes av nyhetsbrev 2006).
  Föreningen har under årens lopp oförtrutet arbetat med helt ideella krafter för att sprida
  kunskap om vegankosten samt den veganska livsstilen. Föredrag, kurser, seminariedagar
  har hållits runt om i landet. Föreningen har deltagit på mässor, konserter, i skolor, hos
  olika föreningar. Broschyrer med recept och fakta om vegankost har tryckts samtidigt som
  tidningen kommit ut med 4 nummer per år.

  Samarbetspartners...
  Veganföreningen har under många år ingått i nätverket Hälsorörelsen tillsammans med
  Hälsofrämjandet, Vegetariska föreningen, Enzymen - Levande Föda.
  Dessutom ingår föreningen i Konsumenter i Samverkan, Vegan international samt
  Europeiska Vegetariska Unionen - EVU där Ulla Troëng sitter med i styrelsen.

  Under gångna 25 år har många förändringar skett...
  Allt fler människor väljer att leva som veganer, det har blivit lättare att hitta veganska
  produkter, det är lättare att äta veganskt på restauranger, sjukhus, flyg mm.
  Allt fler ungdomar väljer den veganska livsstilen och framför allt har många forskare, läkare,
  politiker insett fördelarna med vegankost - vegankost är fördelaktigt av resursskäl, miljöskäl
  och hälsoskäl (både för människor och djur).

  Framtiden...
  Vi tror på en framtid med ett ökande antal veganer och en bättre värld för människor, djur
  och natur på vår planet.
  Vi tror att i vårt nya årtusende kommer människan att sluta fred med djuren. Människan
  kommer inte längre att döda, plåga, tortera eller utnyttja andra kännande varelser, att
  använda dem till mat eller för andra syften. Djur kommer att som människor ha grundlägg-
  ande rättigheter, vilka accepteras internationellt. Människans fortlevnad är beroende av
  skogarnas och naturens fortlevnad, liksom djuren, med vilka vi delar den här planeten. De
  behöver vårt beskydd, liksom alla de människor som inte kan tala för sig själva.
  Vi motsätter oss manipulering med animaliska gener i växtföda. Människan kommer att
  utvecklas och räcka ut sin hand till vänskap med varandra och djuren och återvända till växt-
  baserad föda som moraliskt och fysiskt passar oss människor bäst.

  Låt oss tillsammans skapa en värld fri från krig och våld, fri från övergrepp, ofrihet
  och svält, där alla varelser lever i frihet och harmoni med varandra!


  Ulla Troëng
  Ordf. Veganföreningen i Sverige (ViS)Tillbaka >>

Copyright © anette. All rights reserved Hör gärna av dig med kommentarer